Confidentialitate

Placute.ro foloseste o politica de confidentialitate foarte atent studiata, ce isi propune sa acorde un grad mare de anonimizare a vizitatorilor si sa ofere acestora un grad rezonabil de intimitate atunci cand ne viziteaza site-ul.

Accesul pe site-ul nostru este considerat acordul primit de la dumneavoastra in ceea ce priveste acceptarea politicii noastre de confidentialitate, asa incat va rugam sa studiati foarte bine termenii de mai jos.

Placute.ro foloseste anumite fisiere speciale, denumite cookie, ce sunt folosite in prezent de toate site-urile moderne, care sunt utilizate pentru a colecta anumite date despre tipul de aparat de pe care s-a accesat site-ul, tipul de browser folosit sau platforma de pe care s-a realizat accesul.

Cookies-urile colecteaza numite date specifice despre comportamentul utilizatorilor, legate de informatiile accesate, timpul petrecut de acesta pe site, comportamentul de consum, etc, iar aceste informatii sunt folosite de echipa noastra pentru a dezvolta site-ul si a diversifica informatiile afisate.

Cookies-urile nu pot colecta nicio alta informatie personala din calculatorul pe care sunt instalate in afara informatiilor mentionate mai sus.

Vizitatorii pot refuza instalarea acestor fisiere prin mai multe metode. Astfel, pot refuza direct instalarea acestor fisiere atunci cand viziteaza pentru prima oara placute.ro sau pot efectua anumite setari in browser-ul folosit pentru a nu permite instalarea acestor fisiere.